Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1- Taraflar
1.1. Satıcı :
Ünvanı : Gala Bilişim İnternet Teknolojileri ve Danışmanlık Hizmetleri
Adresi : Esenyalı Mah E-5 Yanyol Cad. No:61 Varyap Plaza Ofis 222 Pendik / İstanbul / TÜRKİYE
1.2. Alıcı :

www.galabilisim.com.tr Sitesi üzerinden Web Tasarım ve Yazılım Hizmetlerini alarak ödemesini sistem üzerinde belirtilen 
ödeme yöntemlerinden herhangi birisiyle tamamlamış olanlar.

Madde 2- Konu

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.galabilisim.com.tr internet sitesinden elektronik ortamda siparişini 
www.galabilisim.com.tr web sitesinden yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili 
olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların 
hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

Alıcı, satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil 
olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” 
hakkı ile ilgili bilgileri , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet
ortamına (www.galabilisim.com.tr) sitesinde uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini , bu ön bilgileri elektronik ortamda 
teyit ettiğini ve sonrasında mal sipariş verdiğini is bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.
www.galabilisim.com.tr web  sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve ALICI tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura is bu 
sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.
 
Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri
Elektronik ortamda alınan Hizmet/Hizmetlerin cinsi ve türü, içeriği,süresi,verilme biçimi, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak 
kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, aşağıda belirtildiği gibidir.Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.Aşağıda yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.
SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı 
tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon, e-posta ve posta adreslerinden ALICI’ya 
ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla 
ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar 
görmemesi için siparişi bedelini geri ödemeksizin iptal eder.

Alınan Hizmet /Hizmetler :
Adı , kodu : ; … içeriği
Toplam Satış Bedeli : …. -TL
Ödeme Şekli : Kredi Kartı/Banka Havalesi (EFT)
Teslim Edilecek Kişi :
Telefon numarası :
Teslim Edilecek Adres :
Fatura Edilecek Kişi/Kurum :
Fatura Adresi :
Vergi Dairesi :
Vergi Sicil Numarası :

Madde 4- Sözleşme Tarihi ve Mücbir Nedenler
Sözleşme tarihi, ALICI tarafından siparişin verildiği tarih olan ../../…. tarihidir. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.
 
Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri
 Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler www.galabilisim.com.tr web sitesinden alışveriş yapamaz. Satıcı, Alıcının sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak Alıcının yaşını yanlış yazmasından dolayı satıcıya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemeyecektir.

 Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından www.galabilisim.com.tr sorumlu değildir. Buna istinaden Satıcı, 
internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya 
çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak Alıcı ,Satıcıdan hak iddiasında bulunamaz. 
www.galabilisim.com.tr‘ den kredi kartı (Visa, MasterCard , vs. ) ya da Banka havalesi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’nin) banka hesaplarına ulaştığı belirlenen andır. Ödemeli gönderi ya da posta çeki gibi Satıcı ile görüşülmeden gerçekleştirilen ödeme yöntemleri kabul edilmez.

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri
Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
Alıcı, sipariş vermekle birlikte iş sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun 
ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

Alıcı, www.galabilisim.com.tr internet sitesinden satıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri , satışa konu 
olan Eğitim ,Danışmanlık ve Terapi Hizmetinin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı , ödeme sekli, sunulma koşulları ve masrafları vs. satışa konu olan hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkı ile ilgili bilgilendirildiğini ve bu hakkın ne durumlarda kullanılacağı , şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık , anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder. 

Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet alım talimatlarının , olası durumlara karşı 
alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu www.galabilisim.com.tr  sipariş/ödeme/kullanım prosedürü bilgilerini okuyup bilgi 
sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça ,satın aldığı hizmeti iptal edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü
Sipariş: 

Alışveriş sepetine eklenen ürünlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) alıcı tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır. Bu nedenle siparişler, onaylandıktan sonra Alıcıya onay bilgisi içeren e-mail gönderilir.
Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler alıcıya sözleşmede belirttiği telefon/faks/e-mail yollarından biri veya bir kaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse alıcıdan bankası ile görüşmesi istenebilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, kredi kartı hesabından gerekli tahsilatın yapıldığı ya da havalenin (EFT’ nin) satıcı hesaplarına ulaştığının belirlendiği andır.Satıcı ;İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin veriliş tarihini değiştirebilir.
 
Ödeme: 
www.galabilisim.com.tr ‘da, internet ortamında kredi kartı bilgilerini kullanmak istemeyen alıcılara nakit havale ile sipariş imkanları sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır.

Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve Alıcı arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8- Sevkiyat/Teslimat Prosedürü Satın alınan hizmetin verilmesi :

Sipariş onayı mailinin gönderilmesiyle birlikte, Alıcı ;içeriğini www.galabilisim.com.tr‘dan okuyup ,satın almış olduğu hizmetin veriliş yeri,tarihi ile ilgili ,sistemde belirtmiş olduğu e-mail adresi aracılığıyla bilgilendirilir.
 
 

Teslimat: 
 Alıcının www.galabilisim.com.tr‘den satın aldığı hizmeti, Sipariş onayı mailinin gönderilmesinden ve sözleşmenin kurulmasından itibaren,30 gündür. Alıcıya önceden yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmek koşuluyla bu süre alıcının ve satıcının uygunluğuna göre,karşılıklı mutabakata varılarak uzatılabilir. 

Madde 9- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü Ürün İade:

Alıcı, işbu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen mücbir sebep(ler) vuku bulmadıkça ,satın aldığı hizmeti iptal/iade edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 
Madde 10-Garanti
www.galabilisim.com.tr sitesinden satın alınan hizmetler ,şirketin garantisi altındadır.Karşılıklı belirtilen zaman(lar)da ilgili hizmetin verilecektir.
Satıcının garanti sorumluluğu yalnızca 4077 sayılı kanun kapsamına giren tüketiciler için geçerlidir. Ticari nitelikteki işler için Türk Ticaret Kanununu hükümleri geçerli olacaktır.


Madde 11- Gizlilik
Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile Satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır.Satıcı bu bilgileri sadece idari/ yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde Satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz,Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir.Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca Satıcı tarafından standart hizmet/hizmetler ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır.
 
Madde 12- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.Siparişin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.